Legislatie

Awesome Image
Awesome Image

Regulament GDPR

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII

EUROPENE,având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 16,având în vedere propunerea Comisiei Europene,după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),(1)JO C 229, 31.7.2012, p. 90.având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),(2)JO C 391, 18.12.2012, p. 127.hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),(3)Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia înprimă lectură a Consiliului din 8 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia ParlamentuluiEuropean din 14 aprilie 2016.întrucât:

Awesome Image

Legea 190/2018 Privind Masuri de punere in aplicare a Regulamentului European GDPR

Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional, în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor.

Legea 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente

LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Drepturile persoanelor vizate Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Contact

Consultanta

Indiferent daca aveti nevoie de sfaturi si asistenta de la un singur consultant sau de o echipa completa, va oferim informatiile exacte de care aveti nevoie pentru a trece peste toate piedicile.
Awesome Image

Ai o intrebare?

  • Luni - Vineri:
  • 9.00 - 18.00